Ett varumärke – två
aktörer i samverkan

Soleas Solkraft® jobbar med klimatsmarta energilösningar för både små och stora fastighetsägare.
Bland kunderna finns allt ifrån privathushåll till företag och fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och lantbruk. Bakom varumärket finns två samverkande aktörer – som också kan hjälpa dig i frågor som rör fastighetens energiförsörjning, värme och ventilation.

Ahla Vent i Norrland AB grundades 1996 och arbetar heltäckande inom ventilationsbranschen. Bland kunderna finns såväl småhusägare som fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Företaget med 10-talet anställda är baserat i Sundsvall, med ett arbetsområde som spänner över landskapen Hälsingland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Förutom om- och tillbyggnad av ventilation arbetar Ahla Vent med ventilationsrengöring, OVK, radonfrågor och luftvärmepumpar. Inom Soleas Solkraft® är teamet en stark resurs med sin vana av installationer på höga höjder – och inte minst genom sin kompetens i hur energi, värme och ventilation samverkar.

El-Fix AB grundades 2005 och arbetar heltäckande inom el-, data-, tele- och säkerhetslösningar. Med sitt sammansvetsade team om sju medarbetare vill företaget hålla ett kundnära fokus, med ett personligt engagemang och ett högt kvalitets- och miljötänkande. Inom Soleas Solkraft® är El-Fix AB ansvarig för att installationerna ska hålla högsta klass – med allt vad det innebär kring elcertifiering och övrig kvalitetssäkring. Förutom att hålla ett noga öga på processen kring din solenergianläggning kan El-Fix AB också hjälpa dig med elbesiktning av fastigheten, samt att ordna kompletterande installationer när teamet ändå är på plats.